Motie Popmuseum


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de Popvisie,

Constaterende:

- dat Groningen wordt gezien als popstad nummer twee van Nederland
- dat er een rijke poptraditie is in Groningen
- dat Eurosonic en Noorderslag jaarlijks duizenden bezoekers naar de stad trekken


Overwegende:

- dat het imago van ’Groningen Pop Stad’ voor de bewoners van de stad vooral ook gebaseerd is op het feit dat er veel georganiseerd wordt in Groningen met betrekking tot Popmuziek
- dat het imago van ’Groningen Pop Stad’ voor de niet-bewoners van de stad vooral ook gebaseerd is op het feit dat Eurosonic en Noorderslag jaarlijks georganiseerd worden in Groningen
- dat er in een aantal Europese steden, maar vooral in Amerikaanse steden zogenaamde Pop musea bestaan die voor zeer veel mensen reden zijn deze stad te bezoeken
- dat het hebben van een popmuseum een boost kan betekenen voor een stad als Groningen

Verzoekt het college

- Uit te zoeken of een Popmuseum haalbaar is in Groningen


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer