Motie Moermansk


25 november 2010

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 november 2010, besprekende de Begroting 2010,


Constaterende:

dat het college ernaar streeft in 2025 energieneutraal te zijn en hiermee bedoelt dat de energievoorziening van de stad onafhankelijk is van fossiele brandstoffen
dat Groningen samen met Moermansk investeert in gaswinning en dat de kosten van deze internationale samenwerking vermeld staan onder de paragraaf duurzaamheid

Overwegende:

dat het delven van fossiele brandstoffen niet duurzaam is
dat investeren in fossiele brandstoffen niet consistent is met de ambitie van Groningen om in 2025 energieneutraal te zijn

Verzoekt het college

inzicht te verschaffen in de kosten van deze economische samenwerking in het afgelopen en het toekomstige jaar

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer