Motie Vlees­con­sumptie


24 november 2010

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 november 2010, besprekende de Begroting 2011,


Constaterende:

dat duurzaamheid in deze begroting vooral wordt uitgelegd als energiebesparing en CO² reductie
dat in het kader van het beleidsveld ecologie de positie van Groningen als Hoofdstad van de Smaak nader zal worden uitgewerkt in een regionale voedselvisie, die voor de gehele regio Groningen-Assen een nieuwe richting bij de noodzakelijke verduurzaming van het landbouwbeleid zal betekenen.

Overwegende:

dat een beleid gericht op duurzaamheid ook aandacht dient te schenken aan het feit dat vleesconsumptie een zeer grote rol speelt in de huidige mondiale crises op het gebied van zoet water, de honger in de wereld, het verdwijnen van de regenwouden en de afname van de biodiversiteit
dat de overheid een taak heeft inzake de bewustwording hiervan

Verzoekt het college

in de hierboven besproken voedselvisie niet alleen aandacht te besteden aan de gevolgen van het landbouwbeleid voor ons eigen land, maar ook een hoofdstuk te wijden aan de mondiale gevolgen van de vleesconsumptie


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de DierenStatus

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer