Motie Groene Daken


24 november 2010

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2010, besprekende de Voorjaarsbrief 2010,


Constaterende:

dat Groene Daken voortaan gefinancierd worden uit het rioleringsbudget en dat de bodem hiervan dit jaar waarschijnlijk in zicht komt
dat het college in de begroting stelt dat een actievere rol vanuit de gemeente richting corporaties en ontwikkelaars de hoeveelheid Groene Daken in de stad verder zou kunnen doen toenemen

Overwegende:

dat 80% van alle soorten dieren en planten in Nederland is verdwenen en dat zowel de landelijke als de stedelijke biodiversiteit verder onder druk staan;
dat mensen zich vaak niet realiseren dat zij door middel van de inrichting van daken van woningen en bedrijven een directe invloed kunnen uitoefenen op het stedelijke leefklimaat voor dieren;
dat een groene omgeving tevens heilzaam is voor mensen;
dat Groene Daken bijdragen aan een hittebestendige stad, fijnstof uit de lucht zuiveren en een isolerende werking hebben
dat vanuit de Extra Beleidsmiddelen in 2011 een bedrag van 1,5 miljoen wordt gereserveerd voor “wonen” in het kader van duurzame ontwikkeling/ Groningen energieneutraal 2025

Verzoekt het college

een gedeelte van de hierboven beschreven middelen aan te wenden voor het actief promoten van groene daken in de stad


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de DierenStatus

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer