Motie Subsidie op vispas


24 november 2010

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 november 2010, besprekende de Begroting 2011,

Constaterende:

Dat het voor stadjers met een Stadjerspas mogelijk is 6,50 euro korting te krijgen op een vispas

Overwegende:

Dat hengelen niet diervriendelijk is
Dat hengelen geen activiteit is waarvan subsidiëring wenselijk is in het kader van een maatschappelijk belang

Verzoekt het college

deze subsidie uit de Stadjerspas voor het jaar 2011 te halen

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Stadspartij, VVD

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer