Motie vreemd aan de orde van de dag betref­fende de deelname van twee olifanten aan de intocht van Sinter­klaas


17 november 2010

Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende
de deelname van twee olifanten aan de intocht van Sinterklaas


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 17 november 2010,


Constaterende:

dat er twee olifanten meelopen bij de intocht van Sinterklaas 20 november a.s.
dat hierover veel weerstand bestaat bij de bevolking
dat deze weerstand niet alleen berust op overwegingen rond dierenwelzijn en veiligheid, maar ook op het feit dat olifanten de Sinterklaastraditie aantasten, omdat een olifant in tegenstelling tot pieten en pepernoten niet van oudsher tot deze traditie behoort

Overwegende:

dat het domesticeren van wilde dieren zoals olifanten (ook al zijn ze in gevangenschap geboren) altijd met geweld gepaard gaat
dat het hier twee circusolifanten betreft en dat recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het welzijn van olifanten in circussen zeer slecht is
dat de deelname van een olifant een verkeerd signaal afgeeft, namelijk dat het normaal is om wilde dieren uit te buiten omwille van commerciëel belang
dat de veiligheid van omstanders gevaar kan lopen als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van de olifanten


Verzoekt het college

Uit te zoeken of de deelname van wilde dieren bij evenementen, zoals een olifant bij de intocht van Sinterklaas, in de toekomst verboden kan worden en vervolgens daadwerkelijk gebruik te maken van deze mogelijkheden.


en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

18voor(hoofdelijkestemming)

Tegen

20tegen(hoofdelijkestemming)

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer