Amen­dement: circus en vermaak met wilde dieren


17 november 2010

Amendement: circus en vermaak met wilde dieren

De gemeenteraad van Groningen bijeen op 17 november 2010, besprekende het raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in Balans II’.

Constaterende

dat dit voorstel het gebruik van wilde dieren voor vermaak zoals bij circussen en evenementen tolereert
dat bij de behandeling van de nota Dierenwelzijn in de Raad in 2007 de huidige collegepartijen plus Student en Stad in principe vóór een verbod op circussen met wilde dieren waren
dat recent wetenschappelijk onderzoek in opdracht van voormalig minister van Landbouw Gerda Verburg door de Universiteit Wageningen heeft aangetoond dat het welzijn van wilde dieren in circussen beneden peil is (Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland, H. Hopster, M. van Dierendonck, H. van den Brandt en K. van Reenen, 2009)
dat de veiligheid van bezoekers van circussen met wilde dieren niet gegarandeerd kan worden gezien het onvoorspelbare gedrag dat wilde dieren tijdens voorstellingen kunnen vertonen en de vele ongelukken die gebeuren

Overwegende

dat het voor een gemeente wettelijk niet mogelijk is een circus te verbieden op grond van dierenwelzijn
dat een gemeente wel een voorkeursbeleid mag uitspreken

Besluit

De besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen
Besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

1. Bij paragraaf 2.8.2 Circus blz. 38 vijfde alinea de laatste zin “Daarbij geldt dat alleen een volledige aanvraag meedoet aan de loting” aan te vullen met “Bij de loting wordt de voorkeur gegeven aan circussen zonder wilde dieren.”

2. De nota Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in Balans II’ dien overeenkomstig te wijzigen;


En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, D66, StudentenStad

Tegen

PvdA, VVD, CDA, CU, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer