Amen­dement: Vuurwerk


17 november 2010

Amendement: Vuurwerk

De gemeenteraad van Groningen bijeen op 17 november 2010, besprekende het raadsvoorstel Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in Balans II’.

Van mening dat;

vuurwerk gevaarlijk en intimiderend is voor mens en dier
vuurwerk leidt tot milieubelasting

Overwegende dat;

de gerapporteerde overlast van vuurwerk ieder jaar groter wordt
vuurwerk jaarlijks tot onnodig letsel bij mens en dier leidt

Besluit;

De besluitpunten I, III en IV ongewijzigd vast te stellen
Besluitpunt II vast te stellen met de volgende wijzigingen:

1. In paragraaf 2.2.5. “Vuurwerk” onderaan toe te voegen: “Voor oudejaarsnacht zal de gemeente een aantal plekken aanwijzen waar particulieren tussen 19:00 en 3:00 uur vuurwerk mogen afsteken. Op deze aangewezen plekken veroorzaakt het afsteken van vuurwerk geen overlast voor mens en dier. Buiten deze plekken en uren is het particulier afsteken van vuurwerk verboden.”
2. De nota Vergunningenbeleid evenementen ‘Feesten in Balans II’ dien overeenkomstig te wijzigen;


En gaat over tot de orde van de dag,

Gerjan Kelder Mattias Gijsbertsen

Partij voor de Dieren Groenlinks


Status

Voor

9(hoofdelijkestemming)

Tegen

29(hoofdelijkestemming)

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer