Voor­jaarsnota: vis in gemeen­te­lijke restau­rants


30 juni 2010


Motie Vis in gemeente restaurants

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2010, besprekende de Voorjaarsbrief 2010,


Constaterende:

- dat als we in dit tempo doorgaan met de oceanen leeg te vissen, deze in 2048 leeg zijn;

Overwegende:

- dat in het licht van deze constatering doorgaan met de consumptie van vis niet verantwoord is;


Verzoekt het college

- geen vis meer te serveren in de kantines en restaurants van de gemeente,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

anderepartijen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer