Voor­jaarsnota: dieren­kliniek voor minima


30 juni 2010


Motie Dierenkliniek voor minima


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2010, besprekende de Voorjaarsbrief 2010,


Constaterende:

- Dat het voor veel ingezetenen van de gemeente Groningen in deze tijd moeilijk is hun huisdieren de nodige medische zorg te geven vanwege de hoge kosten;
- dat hondeneigenaren niets terug krijgen voor de door hen betaalde hondenbelasting;


Overwegende:

- dat de lokale afdeling van de Dierenbescherming graag met de gemeente samen zou willen werken aan een oplossing voor het probleem van huisdieren die vanwege het financieel tekortschieten van hun baasjes niet de nodige medische zorg kunnen krijgen;
- binnenkort naar een andere lokatie gaat verhuizen waar voldoende ruimte is voor een nieuwe dierenkliniek

Verzoekt het college

- een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van het oprichten van een dierenkliniek voor minima in de stad Groningen met behulp van de opbrengst van de hondenbelasting,


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

anderepartijen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer