Amen­dement Geen Geld Naar Groningen Airport Eelde


20 december 2017

Amendement geen geld naar Eelde

De gemeenteraad van Groningen bijeen op woensdag 20 december 2017 besprekende het raadsvoorstel Uitwerking voorkeursalternatief – Investeren Groningen Airport Eelde.

Constaterende dat:
De luchthaven Airport Eelde sinds de opening in 1931 verlies heeft gedraaid[1],
De laatste 15 jaar is er 50 miljoen euro belastinggeld in de luchthaven is geïnvesteerd[2],

Overwegende dat:
De kans dat de luchthaven op termijn winst zal draaien nihiel is,
Een gemeente die als streven heeft duurzaam te zijn, niet zou moeten investeren in klimaatbelastende vakantievluchten,
De 6 miljoen euro beter elders geïnvesteerd kan worden,

Besluit:
De volgende punten uit het voorstel te schrappen:
II. In te stemmen met een lump sum bijdrage in 2018 van 6 miljoen euro aan Groningen Airport Eelde NV, ter realisatie van het ontwikkelscenario 'Investeren - Internationale toegangspoort voor het Noorden';
IV. De bijdrage van 6 miljoen euro in 2018 voor 5,7 miljoen euro te dekken uit de Algemene Egalisatie reserve en voor 0,3 miljoen euro uit G-kwadraat 2018,
V. H-programma G-kwadraat voor de jaren 2019-2037 jaarlijks met 0,3 miljoen euro te verlagen ten gunste van een toevoeging aan de Algemene Egalisatie Reserve.

En gaat over tot de orde van de dag,

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] https://www.volkskrant.nl/economie/redt-eelde-het-zonder-ryanair~a3782853/

[2] http://www.dvhn.nl/drenthe/Opinie-Groningen-Airport-Eelde-valt-terug-op-oude-mythen-21592141.html


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Duurzaamheid in de OZB

Lees verder

Amendement “Een Beter Tracé - Kies Rood, Versie B”

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer