Motie: Duur­zaamheid in de OZB


8 november 2017

Motie Duurzaamheid in OZB
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 8 november 2017, ter
bespreking van de Gemeenterekening 2018,

Constaterende dat:
- Het niet mogelijk is om in de OZB te differentiëren,
- Gemeente Groningen in 2035 energieneutraal wil zijn en het daarom belangrijk is om
verduurzaming op alle vlakken te stimuleren,

Overwegende dat:
- Op dit moment ondernemers die hun pand vergroenen juist méér OZB moeten
betalen omdat een hoger energielabel het pand meer waard maken – dit stimuleert
niet om panden te verduurzamen!,
- Op dit moment huiseigenaren of huurders niet gestimuleerd worden op financieel
gebied om hun huis te verduurzamen,
- Door landelijke regelgeving de mogelijkheden om te differentiëren in de OZB op dit
moment vast zitten en we er gemeentelijk niks aan kunnen veranderen,

Verzoekt het college:
- Richting de 2e kamer te lobbyen voor een onderzoek, dat onderzoekt op welke wijze
de belastingen en tarieven een duurzaamheidscomponent kunnen krijgen en op
welke wijze differentiëren mogelijk wordt, waardoor mensen en ondernemingen op
financieel gebied gestimuleerd kunnen worden om hun panden te verduurzamen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder Robbert Lammers
Partij voor de Dieren Student & Stad


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, S&S, GroenLinks, CU, 100%Groningen, Stadspartij, D66, PvdA, CDA

Tegen

VVD, SP

Lees onze andere moties

Amendement: Geen indexering op hondenbelasting

Lees verder

Amendement Geen Geld Naar Groningen Airport Eelde

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer