Amen­dement 'geen referenda over gemar­gi­na­li­seerde groepen'


9 september 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 september 2020, besprekende het

initiatiefvoorstel “Referendumverordening Gemeente Groningen”,

Constaterende dat:

- Artikel 2.b.` een besluit waarbij de belangen van kwetsbare groepen in de samenleving

in het geding zijn;` in de nieuwe verordening geschrapt is.

Overwegende dat:

- De referendumcommissie moet kunnen aangeven of een aangevraagd referendum een

onderwerp betreft waarbij de belangen van gemarginaliseerde en kwestbare groepen in

het geding zijn.

- Het college en raad zich volgens artikel 2.j. op de uitspraak van de referendumcommissie

of op eigen oordeel over gemarginaliseerde groepen moet kunnen beroepen.

Besluit:

- Aan het dictum toe te voegen: “…met dien verstande dat aan de

referendumverordening artikel 2 tussen lid f en g het volgende lid wordt toegevoegd:

‘waarbij de belangen van gemarginaliserde groepen in de samenleving in het geding

zijn;`

En gaat over tot de orde van de dag.

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

alleanderepartijen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer