Amen­dement 'geen referenda over gemar­gi­na­li­seerde groepen'


9 september 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 september 2020, besprekende het

initiatiefvoorstel “Referendumverordening Gemeente Groningen”,

Constaterende dat:

- Artikel 2.b.` een besluit waarbij de belangen van kwetsbare groepen in de samenleving

in het geding zijn;` in de nieuwe verordening geschrapt is.

Overwegende dat:

- De referendumcommissie moet kunnen aangeven of een aangevraagd referendum een

onderwerp betreft waarbij de belangen van gemarginaliseerde en kwestbare groepen in

het geding zijn.

- Het college en raad zich volgens artikel 2.j. op de uitspraak van de referendumcommissie

of op eigen oordeel over gemarginaliseerde groepen moet kunnen beroepen.

Besluit:

- Aan het dictum toe te voegen: “…met dien verstande dat aan de

referendumverordening artikel 2 tussen lid f en g het volgende lid wordt toegevoegd:

‘waarbij de belangen van gemarginaliserde groepen in de samenleving in het geding

zijn;`

En gaat over tot de orde van de dag.

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie 'Next County'

Lees verder

Amendement 'Geen overbodige regels'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer