Amen­dement: Onder­steuning dieren­arts­kosten voor minima


22 juni 2023

Amendement (A 01): Ondersteuning dierenartskosten voor minima

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 21 juni 2023, besprekende

“Motie Ondersteuning dierenartskosten voor minima”

Constaterende dat

- Het college voorstelt om alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum met een huisdier eenmalig €20 korting te geven op dierenartskosten;

- Hiervoor gebruik gemaakt wordt van de bestaande infrastructuur van de Stadjerspas.


Overwegende dat:

- 20% van de respondenten van het Meedenkpanel aangeeft niet naar de dierenarts te gaan vanwege de kosten, 33% dierenartsbezoek uitstelt vanwege de kosten, en veel mensen leningen moeten aangaan om een dierenartsrekening te kunnen betalen;

- In de helft van de gevallen het gaat om kosten tussen de €40 en €125;

- Een korting van €20 euro zeer gering is en met een bedrag van €40 in ieder geval de consultkosten gedekt zijn;

- De voorgestelde verdeling van €15.000,- voor 2023 en €35.000,- voor 2024 waarschijnlijk niet gelijk oploopt met de snellere uitputting van het budget voor het hogere kortingsbedrag.

Besluit:

- Besluitpunten 1, 2, 3 en 4 van het dictum van het raadsvoorstel te vervangen door:

“1. de kosten voor een eenmalige korting van €40,00 via de Stadjerspas voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum voor dierenartskosten in 2023 te bepalen op € 20.000,-;

2. deze kosten van € 20.000,-- te dekken uit de Algemene Reserve;

3. het resterende bedrag à € 30.000,-- te betrekken bij het opstellen van de begroting 2024;

4. de gemeentebegroting op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.”


En gaat over tot de orde van de dag!

Wesley Pechler Partij voor de Dieren

Peter Rebergen ChristenUnie

Jurrie Huisman SP

Sophie Middelhuis GroenLinks

Evelien Bernabela Partij voor het Noorden


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

VVD, PVV, CDA, Stadspartij 100%, D66 (deels)

Lees onze andere moties

Motie: Energiehulp voor particuliere huurders:

Lees verder

Motie: Zichtbaar maken van gedeelde geschiedenis

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer