Motie: Zichtbaar maken van gedeelde geschie­denis


12 juli 2023

Motie (M 01) zichtbaar maken van onze gedeelde geschiedenis

Constaterende dat:

 Dit jaar 150 jaar geleden de slavernij is afgeschaft, en dankzij onderzoek we steeds meer weten over ons aandeel als stad in het wereldwijde systeem van de slavernij.

 Het komend jaar het herdenkingsjaar is van het slavernij verleden.

 Groningen een grote gemeenschap heeft van nazaten van tot slaaf gemaakte van zowel het VOC als het WIC.

Overwegende dat:

 Er weinig fysieke plekken zijn die deze gedeelde geschiedenis vanuit het oogpunt van de tot slaaf gemaakte laten zien in de stad.

 Juist de zichtbaarheid en tastbaarheid van deze geschiedenis, erkenning en herkenning kunnen geven aan nazaten.

 Eerherstel voor de verzetshelden die van cruciaal belang waren voor het afschaffen van de slavernij een belangrijke stap is in het erkennen en herkennen van deze gedeelde geschiedenis.

 Het zichtbaar maken van deze helden een algemene educatieve functie heeft omdat de geschiedenis van de stad meer gaat leven.

Verzoekt het college om:

 In de nieuw te realiseren stadswijken straten en pleinen te vernoemen naar de verzetshelden tegen slavernij.

 Prominente plekken in de binnenstad die gelinkt zijn aan het slavernij- en koloniale verleden van de stad, meer zichtbaar te maken voor alle burgers.

 In overleg met historici en de straatnamencommissie, samen met een commissie van de nazaten de namen van de helden en de plekken te selecteren.

 Samen met de nazaten een gepaste vorm van viering organiseren, om de onthulling van deze straten en plekken te vieren met alle Groningers.


Namens,

Joren van Veen (PvdA)

Jim Lo-A-Njoe (D’66)

Justine Jones (GroenLinks)

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)

Janette Bosma (PvdD)

Sten Wennink (ChristenUnie)

Daan Brandenbarg (SP)

Karoline de Groot (S&S)


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

VVD, PVV, Stadspartij 100%

Lees onze andere moties

Amendement: Ondersteuning dierenartskosten voor minima

Lees verder

Motie: “I want to park my bicycle" Fietsvlonders

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer