Motie Convenant gebruik terras­ver­warmers


19 juli 2017

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 19 juli 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • de horeca steeds meer gebruik maakt van terrasverwarmers, zeker sinds het rookverbod in de horeca van kracht is.

Overwegende dat:

  • terrasverwarmers niet bijdragen aan het gewenste lagere energieverbruik in de stad;
  • de gemeente duurzame bewustwording stimuleert bij o.a. horeca-ondernemers;
  • in andere gemeenten convenanten tussen de gemeente en de horecasector zijn getekend, met als doel duurzaamheid bij terrasverwarming te vergroten.

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland om te verkennen of er mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Martijn van der Glas Jan Pieter Loopstra
Partij voor de Dieren GroenLinks Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PartijvandeArbeid, CDA, Stadspartij, 100%Groningen, ChristenUnie, SP

Tegen

Student&Stad, VVD, D66

Lees onze andere moties

Motie Woningen reserveren

Lees verder

Motie Laat ze niet stikken sticker

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer