Motie Woningen reser­veren


19 juli 2017

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 19 juli 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • opvangorganisaties zoals Het Kopland en het Leger Des Heils moeite hebben met uitstroom uit hun opvanglocaties door een tekort aan woningen1;
  • beschikbare woningen voor doelgroepen van deze instanties zich vaak slechts in een aantal wijken bevinden, waardoor leefbaarheid in deze wijken kan verslechteren;2;
  • een langzame uitstroom uit opvangvoorzieningen ook zorgt voor problemen bij de instroom waardoor mensen bijvoorbeeld niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, of ook (langer) op straat leven.

Overwegende dat:

  • Ieder jaar personen uit de instellingen stromen die direct in een woning geplaatst kunnen worden en met de juiste begeleiding weer mee kunnen doen aan de maatschappij;
  • een betere verspreiding van beschikbare woningen voor deze doelgroepen kan zorgen voor minder wijken met verminderde leefbaarheid;
  • wanneer dergelijke woningen gereserveerd worden in elke wijk, organisaties met elkaar en hun bewoners kunnen bekijken waar iemand wil wonen,

Verzoekt het college:

  • Met opvangorganisaties als Het Kopland in gesprek te gaan om tot een aantal vrijgekomen woningen per wijk te komen die gereserveerd worden voor de doelgroepen uit deze opvanglocaties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Jimmy Dijk

Partij voor de Dieren SP

1http://www.gic.nl/wonen/leger-des-heils-meer-huisvesting-nodig-in-groningen-voor-groeiend-aantal-daklozen

2http://www.ad.nl/binnenland/kwetsbare-wijk-holt-achteruit~abec9b26/


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ecologische waarde bij Groencompensatieregeling

Lees verder

Motie Convenant gebruik terrasverwarmers

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer