Motie: Ecolo­gische waarde bij Groen­com­pen­sa­tie­re­geling


19 april 2017

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 19 april 2017, besprekende de groencompensatieregeling,

Constaterende dat:

  • Het niet inzichtelijk is in bomen effecten analyses (BEA’S) wat de impact van bestaande bomen is op klimaat, luchtzuivering etc. in het betreffende gebied; dus de ecologische waarde,

Overwegende dat:

  • Bomen een positief effect hebben op mens, dier en milieu,
  • De financiële groencompensatie in de nieuwe regeling de herplantwaarde van bomen financieel inzichtelijk maakt, Er manieren zijn om de ecologische waarde van bomen (de hoeveelheid CO2 vermindering, luchtzuivering, verkoelingseffect etc. op basis van de grootte en leeftijd) te berekenen,
  • De wijze van compensatie moet afhangen van de grootte en het type van de boom, niet (alleen) de hoeveelheid bomen,

Verzoekt het college:

  • In de BEA óók de ecologische waarde van de bomen te berekenen,
  • Deze waarde mee te nemen in de beslissing om de omgevingsvergunning wel of niet toe te kennen,
  • Deze waarde de compensatie te laten bepalen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Raadslid Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wijkinspraak bij type groen

Lees verder

Motie Woningen reserveren

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer