Motie Wijk­in­spraak bij type groen


19 april 2017

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 19 april 2017, besprekende de groencompensatieregeling,

Constaterende dat:

  • Het college eisen kan stellen bij herplant in wijken, met betrekking tot boomsoorten en het aantal te herplanten houtopstand etc.,

Overwegende dat:

  • Het voor de waardering van groen in de wijk belangrijk kan zijn dat bewoners bij dit proces betrokken worden,

Verzoekt het college:

  • Bewoners van wijken waarin (meer) groen wordt ge(her-)plant mee te nemen in de keuze welk type groen het wordt. Het college maakt de afweging over welke typen goed zouden zijn en laat bewoners hieruit kiezen; zodat ze betrokken zijn in het proces.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Stationwinkels lokaal en duurzaam

Lees verder

Motie: Ecologische waarde bij Groencompensatieregeling

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer