Motie Stati­on­winkels lokaal en duurzaam


30 november 2016

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 30 november 2016, besprekende de vaststelling bestemmingsplan Hoofdstation Groningen,

Constaterende dat:

  • Groningen de ambitie heeft een duurzame stad te worden;
  • Groningen verantwoord, eerlijk en lokaal geproduceerd voedsel wil stimuleren en ondersteunen;
  • Het college initiatieven wil ondersteunen die het voedselsysteem helder willen maken en duurzamer voedselsysteem nastreven;

Overwegende dat:

  • Mensen zich steeds meer bewust zijn van de herkomst van producten en hierdoor eerder kiezen voor duurzame, eerlijke en lokale alternatieven;
  • de aantrekkingskracht van een stad afhankelijk is van de eerste indruk,
  • bij een bezoek aan Groningen mensen graag winkels en horeca zien met producten van eigen bodem;
  • er van de standaard winkels en horeca al een ruim aanbod is in Groningen;
  • buurtbewoners graag lokale, duurzame en eerlijke winkels in hun buurt willen;

Verzoekt het college:

  • in het bestemmingsplan op te nemen dat het stationsgebied ruimte biedt aan duurzame, lokale en eerlijke winkels en horecagelegenheden;
  • dergelijke winkels en horecagelegenheden actief te faciliteren en stimuleren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Wim Koks
Partij voor de Dieren SP


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Invoering van de ja-ja sticker

Lees verder

Motie Wijkinspraak bij type groen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer