Motie Laat ze niet stikken sticker


19 juli 2017

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 19 juli 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • er jaarlijks bij warm weer honden in auto’s worden achtergelaten en ze hierdoor overlijden;
  • het juridisch toegestaan is onder de term zaakwaarneming het dier te redden door een raam in te slaan - maar er geen duidelijke grondslag is wanneer dit het geval is;
  • er geen nadere regelgeving in het verkeer is omtrent het vervoeren en achterlaten van een dier in een voertuig.

Overwegende dat:

  • er nadere regelgeving en voorlichting nodig is deze vorm van leed te voorkomen;
  • er onlangs in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om maatregelen te nemen om het achterlaten van dieren in auto’s op warme dagen te voorkomen;1
  • we in een innovatieve stad leven, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd;
  • het college dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft.

Verzoekt het college:

  • onder start-ups, bedrijven in de regio, een opdracht/challenge te doen uitgaan een sticker te ontwikkelen die verkleurt bij een dodelijke temperatuur die aan de binnenkant van een raam geplakt kan worden;
  • deze sticker via de gemeente te promoten en uit te delen, dan wel te verkopen, indien een huisdier in een auto wordt vervoerd;
  • voorlichting en instructies aan burgers te geven over achtergelaten dieren in auto's te bevrijden indien er geen passagiers in het voertuig aanwezig zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z09239&did=2017D19250


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

GroenLinks, PartijvandeArbeid, VVD, D66, SP, Student&Stad, ChristenUnie, CDA, 100%Groningen, Stadspartij

Lees onze andere moties

Motie Convenant gebruik terrasverwarmers

Lees verder

Motie Dierenartskosten in kortingsaanbod Stadjerspas

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer