Motie Dieren­arts­kosten in kortings­aanbod Stad­jerspas


19 juli 2017

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 19 juli 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

 • We armoede met alle mogelijke middelen willen bestrijden;
 • De Stadjerspas als doel heeft bewoners te ondersteunen bij het meedoen in de maatschappij;
 • Een vergoeding voor dierenartskosten anders dan sterilisatie, chippen of castratie niet is opgenomen in het reguliere aanbod van de Stadjerspas;
 • Dat vergoeding van dierenartskosten wél opgenomen kan worden in het kortingsaanbod van de Stadjerspas;

Overwegende dat:

 • Huisdierbezitters die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen vaak te laat of niet naar de dierenarts (kunnen) gaan als hun huisdier ziek of gewond is, waardoor dieren onnodig lijden;
 • Mensen ook in de financiële problemen kunnen komen (door ontslag, scheiding e.d.) áls ze al huisdieren hebben;
 • Ook mensen met weinig geld genieten van het gezelschap van een huisdier en zich hierdoor minder eenzaam kunnen voelen;
 • In Amsterdam mensen met een Stadspas (de Amsterdamse U-Pas) een waardebon krijgen voor een gratis bezoek aan de dierenarts en korting krijgen op een medisch noodzakelijke behandeling. Naast dat ze hun hond, kat of konijn gratis laten chippen, castreren of steriliseren.

Verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met Groningse dierenartsen en bij hen te pleiten voor een uitgebreider kortingsaanbod in de Stadjerspas;
 • Tevens in gesprek te gaan met dierenziektekostenverzekeraars en bij hen te pleiten voor opname in het kortingsaanbod van de Stadjerspas;
 • De raad uiterlijk in het vierde kwartaal van 2017 over de voortgang en afspraken te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, 100%Groningen

Tegen

PartijvandeArbeid, GroenLinks, Students&Stad, Stadspartij, SP, VVD, D66, ChristenUnie, CDA

Lees onze andere moties

Motie Laat ze niet stikken sticker

Lees verder

VleesproMOTIE

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer