Vleespro­MOTIE


19 juli 2017

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 19 juli 2017, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

 • de gemiddelde Nederlander ongeveer 85 kilo vlees per jaar consumeert;
 • dit inhoudt dat iedere Nederlander gemiddeld 820 kilo CO2 uitstoot door het eten van dit vlees;
 • in gemeente Groningen 202.567 mensen wonen (april 2017) en dit dus betekent dat er in Groningen alleen al 166.000 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten door vleesconsumptie;
 • het eigenlijke energieverbruik van onze gemeente 20% hoger is als je vleesconsumptie meerekent.
 • eén vijfde van de CO2-uitstoot komt voor rekening van de consumptie van dierlijke eiwitten.
 • er bij gemeenteraadsbijeenkomsten doorgaans ook (gemiddeld 50%) vegetarisch en veganistisch eten wordt geserveerd of daar op verzoek aan voldaan kan worden.

Overwegende dat:

 • de gemeente een belangrijk positie heeft in de stad om klimaatverandering tegen te gaan:
 • Groningen in 2035 klimaatneutraal wil zijn en een ambitieus programma heeft om daartoe te komen:
 • minder vlees eten daar een onderdeel van zou moeten zijn, zoals het door het college gebruikte onderzoek van Quintel ook aangaf.
 • in reclame uitingen van de gemeente (onbewust) wel vlees gepropagandeerd wordt en dit helemaal niet nodig is.

Roept het college op:

 • bij alle reclame uitingen en zgn ‘oproepen’ tot bijeenkomsten waarbij maaltijden worden afgebeeld, het goede voorbeeld te geven en uitsluitend afbeeldingen te gebruiken van vegetarische gerechten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Arjen Banach
Partij voor de Dieren Student & Stad


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Student&Stad

Tegen

GroenLinks, PartijvandeArbeid, VVD, D66, SP, Stadspartij, 100%Groningen, CDA, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Dierenartskosten in kortingsaanbod Stadjerspas

Lees verder

Amendement: Geen indexering op hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer