Gas terug


12 november 2014

Motie gas terug

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 12 november 2014, besprekende de gemeentebegroting 2015

Constaterende dat:

Op huidige wijze de doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn als gemeente, niet wordt gehaald;
Het college zoekt naar manieren waarop deze doelstelling wel gehaald kan worden;
De aardgasafhankelijkheid, sinds de vondst van aardgas in Groningen, in toenemende mate voor problemen zorgt onder andere in Stad;

Overwegende dat:

Het mogelijk is om, zoals we ooit aardgasafhankelijk werden, ook weer aardgasonafhankelijk te worden, zodat de boringen en daarmee de aardbevingen zo snel mogelijk kunnen stoppen[1];
De risico’s door aardbevingen steeds beter zichtbaar worden en dat de enige manier om deze te stoppen is door de winning van aardgas zo spoedig mogelijk stop te zetten;

Verzoekt het college

Te onderzoeken hoe de gemeente aardgasonafhankelijk kan worden, waarbij gekeken wordt naar alle soorten gebruikers;
De resultaten hiervan te rapporteren aan de raad, gelijktijdig met het bekendmaken van de extra inspanningen om de doelstelling energieneutraal in 2035 te behalen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://www.duurzaamnieuws.nl/rotmans-nederland-stevent-op-energieravijn-af/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, StadspartijenSP

Tegen

D66, GL, PvdA, ChristenUnie, StudentenStad, VVD, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer