Meer in Meerstad


9 november 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2011, besprekende de begroting 2012,


Constaterende dat:

- in de begroting gepland staat dat 13 van de 100 woningen die in Meerstad worden gebouwd, energieneutraal worden

Overwegende dat:

- het vanaf 2020 verplicht wordt om energieneutrale woningen te bouwen bij nieuwbouw
- Groningen de ambitie heeft de duurzaamste stad te worden
- Meerstad een project is waarbij duurzaamheid en natuur voorop staan


Verzoekt het college

- Minstens 50% van de woningen die in Meerstad gebouwd worden, energieneutraal te maken, in plaats van 13 %


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Allepartijen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer