Motie afge­slankte tunnel


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat de huidige plannen pleiten voor een 13-baans snelweg door de stad waar op het grootste gedeelte 80 km/u mag worden gereden
- Er geen serieus onderzoek is gedaan naar de kosten van een twee- of vierbaans tunnel.

Overwegende

- Een twee- of vierbaans tunnel veel goedkoper zou kunnen uitpakken dan een 13-baans tunnel (die het budget teveel zou overschrijden) zodat deze wellicht binnen het gestelde budget valt
- Er bij een tunnel voor het doorgaand verkeer weinig hoeft te veranderen aan de huidige ringweg
- De stad niet jarenlang overhoop ligt als gekozen wordt voor een tunnel
- Een tunnel variant een grote wens is van bewoners

Verzoekt het college

- Onderzoek te doen naar de kosten van een twee- of vierbaans tunnel waardoor het doorgaand verkeer (20% van het totaal) onder de ringweg door kan gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Lees onze andere moties

Motie snelheidsverlaging

Lees verder

Motie denkpauze

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer