Motie snel­heids­ver­laging


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat de huidige plannen pleiten voor een 13-baans snelweg door de stad waar op het grootste gedeelte 80 km/u mag worden gereden;
- Dhr. Blom als extern adviseur in zijn advies pleit voor een lagere snelheid;
- Er een motie in de raad is aangenomen waarin de raad haar voorkeur uitspreekt voor deze verlaging;
- Er gesteld wordt dat een lagere snelheid dan 80 km/u niet bij het imago van de weg zou passen;

Overwegende

- Dat het imago van de weg geen reden mag zijn om de snelheid te verlagen;
- Dat door de snelheid te verlagen naar 70 km/u er amper tijdsverlies ontstaat (op het hele traject nog, geen 60 seconden);
- Dat snelheidsverlaging van 80 naar 70 km/u een verlaging van fijn stof en geluid teweegbrengt;
- Dat snelheidsverlaging van 80 naar 70 km/u er voor zorgt dat het ontwerp compacter gemaakt kan worden.
- Dat snelheidsverlaging van 80 naar 70 km/u meer eenheid geeft aan de maximumsnelheden op de ringwegen in Stad;

Verzoekt het college

- Bij het rijk aan te dringen op een snelheid van maximaal 70 km/u

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer