Motie 'bescherming voor bomen en beestjes tijdens feestjes'


30 oktober 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, besprekende de collegebrief “Proces visie Stadspark” van 20 september 2019;

Constaterende

 • Dat in het Noorderplantsoen tijdens evenementen aanmerkelijk strengere regels worden gehanteerd om de flora en fauna te beschermen dan in het Stadspark (Evenementenprofiel Noorderplantsoen, “Bijzonder Beleid Noorderplantsoen”)[1];

Overwegende

 • Dat ook in het Stadspark vele evenementen worden georganiseerd;
 • Dat flora en fauna hier evenzeer beschermd dienen te worden;
 • Verzoekt het college

  • Een beschermingsregime voor flora en fauna in het Stadspark in te voeren, gelijk aan dat van het Noorderplantsoen, en hierop te handhaven;


  En gaat over tot de orde van de dag!

  Kirsten de Wrede Amrut Sijbolts

  Partij voor de Dieren Stadspartij voor Stad & Ommeland

  [1] https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/17_evenementenprofiel%20noorderplantsoen_br_a4_DT_0404%20aangepast.pdf


  Status

  Verworpen

  Voor

  PVV, Stadspartij

  Tegen

  D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, Student&Stad, CDA, VVD, 100%Groningen