Motie 'waarheen waarvoor?'


30 oktober 2019

Motie “Waarheen Waarvoor”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, besprekende de collegebrief “Biomassa” van 4 september 2019,

Constaterende dat

  • De gemeente Groningen in principe slechts regionaal verkregen hout uit regulier kap- en onderhoudswerk of uit rest- en afvalhout wil inzetten ten behoeve van energie en warmte;
  • Regionaal verkregen (houtige) biomassa niet wordt gecertificeerd;
  • Het onvoldoende duidelijk is hoe de (regionale) in- en exportstromen van (houtige) biomassa lopen, welke hoeveelheden hiermee gepaard gaan en welke eindbestemming het product krijgt;

Overwegende dat

  • Kap- en onderhoudswerk en de inzet van de hieruit afkomstige biomassa leidt tot veel vragen vanuit de samenleving;
  • Werkelijk duurzame houtige biomassa uit onderhoudswerkzaamheden in zeer beperkte mate beschikbaar is, terwijl de verwachting is dat de vraag exponentieel zal toenemen;
  • Transparantie en een goede biomassaboekhouding zowel perverse prikkels tot te veel kap- en snoeiwerkzaamheden als onrust in de maatschappij kunnen voorkomen;


Verzoekt het college

  • Van alle uit de gemeente Groningen verkregen houtige biomassa uit onderhoudswerkzaamheden door aannemers en Stadsbeheer, inzichtelijk te maken waar het voor zal worden gebruikt en waar het heen gaat;
  • En inzichtelijk te maken hoeveel houtige biomassa er door de gemeente Groningen wordt geïmporteerd, waar dit vandaan komt en voor welk doel dit wordt gebruikt

en gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Martijn van der Glas

Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 'maatschappelijk ecologisch akkoord'

Lees verder

Motie 'bescherming voor bomen en beestjes tijdens feestjes'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer