Motie: Blijft herdenken op 15 augustus. Voormalig Neder­lands Indië herdenking.


Mede indiener

8 november 2023

Motie: Blijft herdenken op 15 augustus.

De gemeenteraad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 8 oktober 2023, besprekende de ontwerpbegroting 2024

Constaterende dat:

- In de raad van 28 september 2022 de motie “Groningen herdenkt ook op 15 augustus” is aangenomen met het verzoekpunt “Ieder jaar op 15 augustus een ‘Herdenking 15 augustus 1945’ in Groningen te faciliteren.”

- Op 15 augustus 2023 voor het eerst een herdenking voor alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de gevolgen van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands- Indië in Groningen heeft plaatsgevonden

Overwegende dat:

- We als raad en Groningse samenleving betrokkenheid en compassie willen tonen met de slachtoffers van de Japanse bezetting en alle slachtoffers van geweld, onderdrukking en het gedwongen arbeid te verrichten in Nederlands-Indië, en daarmee ook met dit deel van onze geschiedenis

- De ‘Herdenking 15 augustus 1945’ niet in de begroting voor 2024 en het financieel meerjarenbeeld is opgenomen.

Verzoekt het college:

- Ook de herdenkingen van 2024 en 2025 te faciliteren zodat de geschiedenis in stand kan worden gehouden en doorgegeven aan volgende generaties;

- Voor de herdenkingen van 2024 en 2025 twee keer €20.000, in totaal een budget van €40.000, te reserveren en te dekken uit de algemene reserve

- Voor de herdenkingen van 2026 en verder op zoek te gaan naar andere, bijvoorbeeld externe, financieringsmogelijkheden

Rozemarijn Gierkink PvdA

Wesley Pechler PvdD

Peter Rebergen ChristenUnie

Jim Lo-A-Njoe D66

Justine Jones GroenLinks

Evelien Bernabela PvhN


Status

Aangenomen

Voor

Alle partijen in de raad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stel opbouwwerk centraal

Lees verder

Motie “Work Hard, Pay Hard" Stagevergoeding

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer