Motie “Work Hard, Pay Hard" Stage­ver­goeding


8 november 2023

Motie “Work Hard, Pay Hard"

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 8 november 2023, besprekende de Begroting 2024;

Constaterende dat:

• uit onderzoek van ResearchNed uitgevoerd in opdracht van het ISO in 2022 blijkt dat 44% van de hbo en wo studenten geen stagevergoeding ontvangt, terwijl ze veel verantwoordelijkheden krijgen;

• 1 op de 4 studenten die een stage doen, worden ingezet als een ‘normale werknemer’1.

Overwegende dat:

• een fulltime stage vaak niet te combineren is met een bijbaan;

• studenten door een lage stagevergoeding of het ontbreken van een stagevergoeding in financiële problemen terecht komen;

• er voorlopig nog geen zicht is op een landelijke minimum stagevergoeding.


Spreek uit dat:

• al onze MBO, HBO en WO studenten een passende stagevergoeding verdienen.


Verzoekt het college:

• een passende stagevergoeding (conform het stagepact MBO 2023-2027, mede ondertekend door de VNG) als eis te stellen bij inkoop en aanbestedingen van de gemeente Groningen die zich daar voor lenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Karoline de Groot Student & Stad

Sophie Middelhuis Groenlinks

Jalt de Haan CDA

Irene Huitema PvdA

Jim Lo-A-Njoe D66

Laurent Dwarshuis ChristenUnie

Dennis Ram PVV

Evelien Bernabela Partij voor het Noorden

Jurrie Huisman SP

Yaneth Menger Stadspartij 100% voor Groningen

Janette Bosma Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Blijft herdenken op 15 augustus. Voormalig Nederlands Indië herdenking.

Lees verder

Motie vreemd ‘Stop huiselijk geweld’

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer