Motie circus met wilde dieren


30 maart 2011

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart” uit 2007,

Constaterende

- dat deze notitie het gebruik van wilde dieren voor vermaak zoals bij circussen en evenementen tolereert
- dat recent wetenschappelijk onderzoek in opdracht van voormalig minister van Landbouw Gerda Verburg door de Universiteit Wageningen heeft aangetoond dat het welzijn van wilde dieren in circussen beneden peil is (Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland, H. Hopster, M. van Dierendonck, H. van den Brandt en K. van Reenen, 2009)
- dat de veiligheid van bezoekers van circussen met wilde dieren niet gegarandeerd kan worden gezien het onvoorspelbare gedrag dat wilde dieren tijdens voorstellingen kunnen vertonen.

Overwegende

- dat het voor een gemeente wettelijk niet mogelijk is een circus te verbieden op grond van dierenwelzijn
- dat een gemeente wel een voorkeursbeleid mag uitspreken en dat dit al in een aantal gemeenten gebeurt

Spreekt uit

- dat de gemeente zo snel mogelijk overgaat tot een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren


En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, D66, StudentenStad, Pvda(deels)Stadspartij(deels), VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie, PvdA(deels), Stadspartij(deels)

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer