Motie dier­vrien­de­lijke pagina


25 juni 2014

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Voorjaarsbrief 2014

Constaterende dat

- Op de website van de gemeente geen informatie te vinden is over de procedures rondom gevonden (overleden) huisdieren en betrokken instanties;

Overwegende dat

- Gebruiksvriendelijkheid belangrijk is voor een degelijke en laagdrempelige website;
- Opvang van gevonden (overleden) gedomesticeerde dieren een gemeentelijke taak is en het dus niet ondenkelijk is dat burgers via de gemeentewebsite hierover informatie trachten te vinden;
- Een goede informatievoorziening over procedures en betrokken instanties dierenwelzijn ten goede kan komen en de kans vergroot dat baas en dier herenigd worden;
- Chippen van huisdieren het aantal zwerfdieren helpt terug te dringen en de kosten voor dierenwelzijnsorganisaties, zoals de Dierenbescherming, helpt beperken, doordat gemaakte onkosten te verhalen zijn op de eigenaar;

Verzoekt het college

- Op de website van de gemeente Groningen een pagina te maken met informatie over de procedures rondom gevonden (dode) huisdieren en contactgegevens van betrokken instanties, zoals de Dierenambulance en de Dierenbescherming;
- Hierbij ook aandacht te besteden aan het belang van het chippen van een huisdier;
- Bovenstaande te realiseren voor het einde van 2014

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij, D66, GroenLinks, CDA

Tegen

PvdA, VVD, StudentenStad, ChristenUnie, SP

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer