Motie digibeest


25 juni 2014

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Voorjaarsbrief 2014

Constaterende dat

- Op de website van de Milieudienst, subpagina particulieren, de volgende tekst staat over 'ongedierte': “ongedierte kan je de stuipen op het lijf jagen. Het is eng en vies. Maar wat doet u als u ermee geconfronteerd wordt?[1]”
- Op dezelfde website, subpagina bedrijven, de volgende tekst staat over 'ongedierte': “muizen, ratten, vliegen, kakkerlakken en ander ongedierte jagen u soms de stuipen op het lijf. Ze zijn eng en vies en kunnen zeer schadelijk zijn voor uw zorgvuldig opgebouwde reputatie. Met als resultaat minder klanten en minder inkomsten. Maar wat doet u ertegen als u er mee te maken krijgt?[2]”

Overwegende dat

- De teksten erg negatieve en eenzijdige uitingen zijn over zelfgedomesticeerde dieren[3], die bovendien veel aannames bevatten;
- De gekozen termen 'eng' en 'vies' niet bijster professioneel zijn en bovendien zeer stigmatiserend en veroordelend;

Verzoekt het college

- Te komen tot een andere inleidende tekst voor beide pagina's, waarbij de zelfgedomesticeerde dieren in hun waarde worden gelaten en worden erkend als dieren die niet alleen mensen tot last kunnen zijn, maar ook een essentiële schakeling zijn in het ecosysteem en waarin een directe doorverwijzing staat naar de pagina's met informatie over preventie van overlast;
- Een voorstel hiervan te presenteren voor het einde van 2014

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://milieudienst.groningen.nl/particulieren/ongediertebestrijding-particulieren

[2] http://milieudienst.groningen.nl/bedrijven/ongediertebestrijding-bedrijven

[3] Dieren die zichzelf gedomesticeerd hebben (zich aangesloten hebben bij mensen), zonder doelbewuste actie of goedbevinden van de mens, omdat de mens het dier iets brengt, zoals voedsel, nestgelegenheid, enz.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie diervriendelijke pagina

Lees verder

Motie dierbare informatie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer