Motie "Eet Geen Dierendag"


26 september 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

Constaterende dat:

  • De consumptie van dierlijke eiwitten bijdraagt aan onder andere klimaatverandering, ontbossing en dierenleed,
  • Een meer plantaardig dieet wenselijk is voor het milieu en dierenwelzijn, maar ook voor de gezondheid,

Overwegende dat:

  • De gemeente Groningen een voorbeeldfunctie heeft en een leidende rol in het promoten van een gezonde levensstijl bij haar inwoners in het kader van “Healthy Ageing”,
  • De gemeente Groningen een voorbeeldfunctie heeft in het promoten van een duurzame en klimaatvriendelijk samenleving,
  • Wakker Dier dit jaar wederom de “Eet Geen Dierendag” organiseert op Werelddierendag op 4 oktober,
  • Naast vele bedrijven, instanties en individuele personen ook reeds andere gemeenten zoals de gemeente Utrecht zich hierbij hebben aangesloten,

Verzoekt het college:

  • Deel te nemen aan de “Eet Geen Dierendag” van Wakker Dier en dit actief te promoten op sociale media,
  • Volgens de uitgangspunten van de “Eet Geen Dierendag” geen vlees of vis te serveren in de restaurants en kantines van gemeentelijke gebouwen op 4 oktober,

En gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder Wibe Snelting

Partij voor de Dieren Student & Stad

  1. https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/duurzaam-eten/meer-plantaardig-eten.aspx

Stad & Ommeland en D66 stemden verdeeld. Bij D66 3 voor, 6 tegen, bij S&O 1 voor, 1 tegen


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Stad&Ommeland, 100%Groningen, Student&Stad

Tegen

D66, ChristenUnie, SP, PvdA, CDA, VVD