Motie "Eet Geen Dierendag"


26 september 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

Constaterende dat:

  • De consumptie van dierlijke eiwitten bijdraagt aan onder andere klimaatverandering, ontbossing en dierenleed,
  • Een meer plantaardig dieet wenselijk is voor het milieu en dierenwelzijn, maar ook voor de gezondheid,

Overwegende dat:

  • De gemeente Groningen een voorbeeldfunctie heeft en een leidende rol in het promoten van een gezonde levensstijl bij haar inwoners in het kader van “Healthy Ageing”,
  • De gemeente Groningen een voorbeeldfunctie heeft in het promoten van een duurzame en klimaatvriendelijk samenleving,
  • Wakker Dier dit jaar wederom de “Eet Geen Dierendag” organiseert op Werelddierendag op 4 oktober,
  • Naast vele bedrijven, instanties en individuele personen ook reeds andere gemeenten zoals de gemeente Utrecht zich hierbij hebben aangesloten,

Verzoekt het college:

  • Deel te nemen aan de “Eet Geen Dierendag” van Wakker Dier en dit actief te promoten op sociale media,
  • Volgens de uitgangspunten van de “Eet Geen Dierendag” geen vlees of vis te serveren in de restaurants en kantines van gemeentelijke gebouwen op 4 oktober,

En gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder Wibe Snelting

Partij voor de Dieren Student & Stad

  1. https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/duurzaam-eten/meer-plantaardig-eten.aspx

Stad & Ommeland en D66 stemden verdeeld. Bij D66 3 voor, 6 tegen, bij S&O 1 voor, 1 tegen


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Stad&Ommeland, 100%Groningen, Student&Stad

Tegen

D66, ChristenUnie, SP, PvdA, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie "Milieuschade door Vuurwerk Inzichtelijk"

Lees verder

Amendement “Renoveren Kan Je Leren”

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer