Motie "Mili­eu­schade door Vuurwerk Inzich­telijk"


26 september 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 september 2018, besprekende de collegebrief “Jaarwisseling 2018-2019 (collegebrief 6-9-2018)”,

Constaterende dat:

  • Vuurwerk veel schadelijke stoffen bevat zoals fijnstof en zware metalen als barium, antimoon, en strontium,
  • In illegaal vuurwerk ook schadelijke stoffen zitten als cadmium en perchloraat,
  • De concentratie fijnstof vlak na de jaarwisseling tot veertig keer hoger ligt dan normaal,
  • Deze stoffen niet alleen schade kunnen toebrengen aan de volksgezondheid, maar ook aan het dierenleven en de natuur,
  • Al deze schadelijke stoffen bij het neerdalen zorgen voor bodem- en watervervuiling,

Overwegende dat:

  • Bij de laatste expertmeeting bleek dat de milieuschade door vuurwerk in Groningen onderbelicht is,
  • Meer kennis over de milieu-effecten van vuurwerk in Groningen ons meer inzage verleent in waar vuurwerk de meeste milieuproblemen veroorzaakt,

Verzoekt het college:

  • De komende jaarwisseling ook de milieuschade van vuurwerk te betrekken in het onderzoek naar het verloop van de jaarwisseling,

En gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder


Partij voor de Dieren

  1. https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/
  2. https://www.volkskrant.nl/mensen/vuurwerk-afsteken-leidt-tot-extreme-concentraties-fijnstof~b70f3f19/

Ingetrokken na uitleg van de wethouder. Het college ziet in dat vuurwerk milieuschade toebrengt en wil dit best vermelden bij komende evaluaties van de jaarwisseling, maar is in verband met de kosten er niet van plan een onderzoek naar te doen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie "Pendelbus op Viefteg Cent"

Lees verder

Motie "Eet Geen Dierendag"

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer