Motie "Pendelbus op Viefteg Cent"


27 juni 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2018, besprekende het raadsvoorstel “Vervolg Pilot Alternatief Vervoer West (raadsvoorstel 24 mei 2018)”,

Constaterende dat:

-Het college voorstelt om vanaf september 2018 alle passagiers zonder WMO- of Stadjerspas €1 te laten betalen voor een ritje in de pendelbus in plaats van de huidige €0,50,

-Van de ongeveer 200 passagiers per week slechts de helft een betalende passagier is,

-Het totale jaarbudget voor het alternatieve vervoer circa €250.000,- is,

-De geplande prijsverhoging met de huidige gebruikersaantallen €2.600,- zou opbrengen op jaarbasis,

Overwegende dat:

-Het bereikbaar houden van de binnenstad voor andersmobielen van groot belang is,

-Niet iedereen die slecht ter been is beschikt over een WMO- of Stadjerspas, waaronder mensen die tijdelijk slecht ter been zijn,

-De prijsverhoging een negatief effect zou kunnen hebben op de aantallen van bestaande en potentiële nieuwe reizigers,

-De prijsverhoging niet bijdraagt tot een substantiële vermindering van het nodige budget,

Verzoekt het college:

-Bij de volgende fase van de pilot Alternatief Vervoer West de ritprijs voor betalende passagiers stabiel te houden op €0,50,

En gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder Wim Koks


Partij voor de Dieren SP


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Stad&Ommeland, Student&Stad, CDA, VVD, GL

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer