Motie fiets­kruising


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat in de plannen de Vondellaan 11500 auto’s te verwerken krijgt;
- Dat zich ter hoogte van het Gomarus College een druk fietspad bevindt;
- Dat veel scholieren van deze kruising gebruik maken.

Overwegende

- Dat de veiligheid van fietsers op deze ongelijkvloerse kruising onvoldoende kan worden gewaarborgd;
- Dat voor de op- en afritten naar en van de A28 om die reden gekozen is voor een ongelijkvloerse kruising met het fietspad.

Verzoekt het college

- Een ongelijkvloerse kruising voor fietsers met de Vondellaan, of een gelijkwaardige oplossing, in de plannen op te nemen;
- Dit aan de raad voor te leggen voordat het tracébesluit wordt genomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer