Motie geluids­schermen


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat de huidige plannen pleiten voor een 13-baans snelweg door de stad waar op het grootste gedeelte 80 km/u mag worden gereden en op sommige plaatsen (aan de westkant) harder;
- Er onrust is bij bewoners van de Buitenhof en Piccardthof voor toenemende geluidsoverlast;
- Het tracébesluit een kans biedt om de al langer bestaande geluidsoverlast van deze wijken te verminderen.

Overwegende

- Er een motie aangenomen is door de raad waarin voor schermen gepleit is in dit gebied;
- Een van de doelen van deze motie was het beperken van geluidsoverlast afkomstig van de ringweg;
- Er nu geen duidelijke oplossingen zijn voor deze groep bewoners die een woning achter een zichtlocatie hebben.

Verzoekt het college

- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor geluidswerende, doorzichtige schermen en geluidsabsorberend asfalt op deze locatie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer