Motie: Geen wensen en beden­kingen Meerschap Paters­wolde


21 juni 2023

Motie (M 09) Geen wensen en bedenkingen Meerschap Paterswolde

De Raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 21 juni 2023, besprekende het raadsvoorstel Financiële Stukken Meerschap Paterswolde

Constaterende dat:

- het Paterswoldsemeer en de Hoornseplas belangrijke plaatsen zijn voor veel Groningers om ontspanning, verkoeling en ruimte te zoeken, en/of te sporten in de buitenlucht;

- het gebied een groene schakel vormt en ook vanuit ecologisch oogpunt steeds belangrijker wordt;

- het voor zowel recreatie als ecologie belangrijk is dat het gebied beheerd wordt

- het Meerschap Paterswolde verantwoordelijk is voor goed ecologisch natuurbeheer

- de jaarstukken van het Meerschap Paterswolde aangeven dat het extra kosten heeft vanwege de bestrijding van invasieve exoten en boomziekten

- de Gemeente Groningen, samen met de Gemeente Tynaarlo, verantwoordelijkheid draagt voor de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde

Overwegende dat:

- de voorgestelde bezuinigingen zoals het verkopen van panden, materieel of percelen, het verminderen van de kwaliteit van het natuurbeheer, en het verminderen van de kwaliteit van de recreatiemogelijkheden, niet wenselijk zijn;

- er weer een gezonde financiële situatie moet bestaan voor het Meerschap, waarin de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn;


Spreekt uit:

- bij de door het Meerschap voorgelegde financiële stukken geen wensen en bedenkingen mee te willen geven


Verzoekt het College om:

- Samen met het Meerschap zorg te dragen voor een gezonde financiële situatie voor de toekomst.

D66 Andrea Poelstra-Bos

GroenLinks Ceciel Nieuwenhout

Partij voor het Noorden Leendert van der Laan

Partij voor de Dieren Terence van Zoelen

Student & Stad Mirte Goodijk

CDA Etkin Armut


Status

Aangenomen

Voor

allepartijenraad

Tegen