Motie 'van de wal in de sloot'


30 oktober 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, besprekende de collegebrief “Biomassa” van 4 september 2019,

Constaterende dat

  • De gemeente Groningen jaarlijks ruim 1,5 megaton aan CO² uitstoot en in 2035 CO² neutraal wil zijn;
  • Er onderzocht wordt of de import van restwarmte uit de RWE Eemshavencentrale hierin een bijdrage kan leveren;

Overwegende dat

  • De RWE Eemshavencentrale jaarlijks zo’n 8,3 megaton aan CO² uitstoot, hetgeen met 15% tot 20% zal toenemen wanneer deze volledig over gaat op biomassa;
  • RWE dagelijks 31 voetbalvelden aan uit het buitenland geïmporteerd hout nodig zal hebben om volledig op biomassa te draaien;
  • Er geen overeenstemming is over de duurzaamheidseisen ten aanzien van dit geïmporteerde hout;
  • Import van restwarmte zal bijdragen aan het bestaansrecht van de centrale en geen CO2-reductie tot stand brengt;

Voorts overwegende dat

  • In november 2018 een motie is aangenomen die stelt dat er in het kader van Groningen CO ² neutraal alleen (houtige) biomassa zal worden gebruikt die afkomstig is uit de regio en verkregen is uit regulier kap- en onderhoudswerk;

Verzoekt het college

  • Af te zien van de optie om restwarmte verkregen uit houtige biomassa te importeren uit de RWE Eemhavencentrale, en dit voornemen naar alle betrokken partijen te communiceren.

en gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 'Één feestje is leuk'

Lees verder

Motie 'geen bomenkap in het Stadspark'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer