Motie 'geen bomenkap in het Stadspark'


30 oktober 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, besprekende de collegebrief “Proces visie Stadspark” van 20 september 2019,

Constaterende

  • Dat het college plannen heeft om het Stadspark te ontwikkelen;
  • Dat hierbij vermoedelijk bomen gekapt moeten worden;

Overwegende

  • Dat bomen CO², fijnstof en warmte opnemen en wateroverlast temperen;
  • Dat ze woongelegenheid bieden aan talloze dieren, zoals insecten, eekhoorns en vogels;
  • Dat bomen machtige wapens zijn in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en dat we daarom iedere boom met respect dienen te bejegenen;

Voorts overwegende

  • Dat het Stadspark, in tegenstelling tot Stad, sinds de aanleg niets is gegroeid en dat het groene en natuurlijke karakter door bomenkap zou worden aangetast;
  • Dat hiermee de weldadige effecten voor mensen die in het Stadspark tot rust willen komen, in gevaar worden gebracht;

Verzoekt het college

  • Ervoor te zorgen dat bij eventuele herinrichting van het Stadspark hiertoe geen bomen gekapt hoeven te worden en dit als uitgangspunt mee te nemen bij de ontwikkeling van toekomstige plannen;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

100%Groningen, PVV

Tegen

alleanderepartijen