Motie 'geiten houden niet van disco'


30 oktober 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, besprekende de collegebrief “Proces visie Stadspark” van 20 september 2019,

Constaterende

 • Dat er in de afgelopen jaren festivals zijn geweest in het Stadspark in de nabijheid van de kinderboerderij;

Overwegende

 • Dat zich in de kinderboerderij vele dieren in hokjes bevinden, die hierdoor gehinderd worden in hun natuurlijke vluchtreflexen;
 • Dat de nabijheid van luide muziek voor deze dieren daarom extra veel stress oplevert;

Verzoekt het college

 • Er zorg voor te dragen dat er geen versterkte muziek wordt afgespeeld binnen een omtrek van 300 meter rondom de kinderboerderij;
 • Bij podia buiten deze omtrek de speakers niet in de richting van de kinderboerderij staan;
 • En gaat over tot de orde van de dag!

  Kirsten de Wrede

  Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Tegen

  alleanderepartijen

  Lees onze andere moties

  Motie 'geen bomenkap in het Stadspark'

  Lees verder

  Amendement 'Recht op betoging'

  Lees verder

  Help mee aan een beter Groningen!

      Word actief Doneer