Amen­dement 'Recht op betoging'


13 november 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 13 november 2019, besprekende de gemeentebegroting 2020.

Constaterende dat:

  • Hoofdstuk 10.1.6 Radicalisering, Extremisme en Polarisatie vormen van extremisme zonder gedegen onderbouwing benoemt.
  • Bij de inleiding van deze paragraaf gemeld wordt dat de geweldsdreiging van extreemrechts, extreemlinks en dierenrechtenextremisten beperkt blijft, terwijl het recht op betoging en vergadering vanwege rechtsextremisme sterk onder druk is komen te staan.

Overwegende dat:

  • De focus op geweld en dreiging in paragraaf 10.1.6 vanuit extremistische bewegingen betrekking moeten hebben op de actuele situatie binnen onze gemeente en de dreiging van rechtsextremisme daartoe behoort.
  • Rechtsextremisme zowel landelijk als lokaal gevaren heeft gevormd voor de democratische rechtsorde zoals deze in de definitie door het AIVD[1] wordt benoemd.

Besluit:

  • Onder paragraaf 10.1.6 te benoemen dat het recht op betoging en vergadering vanuit rechtsextremistische dreiging steeds verder onder druk is komen te staan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Terence van Zoelen

PvdD

[1]“Het actief nastreven en/of ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde.” https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 'geiten houden niet van disco'

Lees verder

Amendement 'Dierenactivisme is geen extremisme’

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer