Motie Werk aan de kleding­winkel


6 juli 2016

Constaterende dat:

 • De consument en kledingbranche in Groningen nog weinig aandacht heeft voor duurzame kleding en er bijna geen duurzame of fairtrade kleding te verkrijgen is,
 • Alle kleding die te koop is, gemaakt is in lageloonlanden als Bangladesh, India, China, Tunesië, zonder aandacht voor arbeidsomstandigheden,
 • Duurdere merkkleding in dezelfde ateliers onder dezelfde vaak mensonterende omstandigheden wordt gemaakt (ook wel moderne slavernij genoemd), met pesticiden waardoor werknemers ziek worden of zelfs eerder sterven,
 • Milieuvoorschriften in andere landen anders (vaak lager) zijn dan de normen die wij hebben ,
 • Het aantal consumenten dat bewust duurzaam wil inkopen stijgende is en nu zijn toevlucht zoekt op het internet, bij het toenemende aantal webshops dat duurzame of fairtrade mode verkoopt.

Overwegende dat:

 • In deze niche een kans ligt die de gevestigde kledingbranche in de stad momenteel laat liggen,
 • We ambachten, die naar lage lonenlanden zijn geëxporteerd, kunnen terughalen en zo de werkgelegenheid in de regio kunnen bevorderen,
 • We in Groningen veel hechten aan duurzaamheid en daarom niet moeten willen bijdragen aan de ernstige verontreiniging van het milieu elders op de wereld,
 • We in Groningen niet willen bijdragen aan slechte werkomstandigheden of slavernij elders.

Verzoekt het college:

 • Om met kledingwinkels een convenant op te stellen om duurzame kleding te stimuleren en hierin zorg draagt voor een eerlijke herkomst van kleding,
 • Zich actief op te stellen in het verstrekken van informatie over misstanden in de kledingbranche en uit te dragen dat er kansen liggen bij een eerlijke en schone wijze van produceren van kleding.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij, SP

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, Student&Stad, 100%Groningen, D66, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Weet wat je eet

Lees verder

Motie Samen Wonen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer