Motie 'zoek!'


25 juni 2014

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Voorjaarsbrief 2014

Constaterende dat

- zoektermen vaak niet leiden tot de gezochte (beleids-)informatie op de website van gemeente Groningen, zoals de zoektermen dier(-en), zwerfdier(-en), dierenwelzijn(-nota) en dierenopvang geen resultaten opleveren over relevante dierenbeleid, acties en/of taken van de gemeente;

Overwegende dat

- gebruiksvriendelijkheid belangrijk is voor een degelijke, professionele website;

- een niet goed functionerende zoekmachine en afwezigheid van informatie de gebruiksvriendelijkheid verminderen;

Verzoekt het college

- aan de digitale informatie relevante zoektermen te koppelen, waarmee een bezoeker snel en efficiënt bij de juiste (beleids-)informatie kan komen, onder andere het via koppelen van zoektermen “dieren” en “dierenwelzijn” aan de Dierenwelzijnsnota;
- bovenstaande te realiseren voor het einde van 2014

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij, VVD

Tegen

D66, GroenLinks, SP, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer