Groningen scha­lieg­as­vrije gemeente


23 april 2013

Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, dient morgen tijdens de behandeling van de Voortgang Uitvoeringsprogramma Energie een motie in waarin hij het college oproept Groningen tot schaliegasvrije gemeente uit te roepen. Het winnen van gas uit schalie leidt tot milieuvervuiling. Drinkwaterbedrijven en gebruikers van drinkwater zoals frisdrankproducenten waarschuwen voor de vervuiling van drinkwater door schaliegaswinning.

“Schaliegaswinning is niet in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Groningen. Bovendien kleven er bezwaren aan als het gaat om klimaatverandering, aantasting van landschap en leefbaarheid en staat het een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg”, aldus Kelder. Ook wijst hij naar de aardbevingen die de provincie Groningen nu al teisteren. Bij schaliegaswinning wordt onder grote druk gesteente kapot gespoten met zand, water en chemicaliën en worden deze later voor een deel weer opgepompt.

Volgens Kelder moeten we ophouden met investeren in het winnen van fossiele brandstoffen omdat dit steeds meer ten koste gaat van mens en milieu. Er moet geld worden gestoken in duurzame manieren van energie opwekken, ook omdat uiteindelijk alle fossiele brandstofvoorraden op zijn.