Inzage kosten vuurwerk


22 januari 2013

De Partij voor de Dieren wil weten hoeveel geld afsteken van privé vuurwerk de gemeente dit jaar heeft gekost. Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. De partij wil weten hoeveel geld er is gemoeid met het repareren van de schade, de preventieve maatregelen die ieder jaar worden genomen zoals het verwijderen van brievenbussen en de jaarlijks terugkerende schoonmaakkosten die vuurwerk met zich meebrengt.

Kelder wil ook weten of er bij de politie meldingen van overlast door vuurwerk zijn binnengekomen en hoeveel letsel er dit jaar door vuurwerk bij mensen is aangericht. Kelder is van mening dat de financiële schade en het aantal letselgevallen een heroverweging van het bestaande beleid meer dan rechtvaardigen.

De Partij voor de Dieren diende in november 2010 een voorstel in om vuurwerk te reguleren en te beperken, maar dit werd door de gemeenteraad van Groningen afgewezen. Het onderwerp zal op de agenda blijven staan, want steeds meer mensen zijn het erover eens dat het de spuigaten uitloopt met de overlast van vuurwerk.

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft in 2013 voor de vijfde achtereenvolgende keer bijgehouden hoeveel mensen door vuurwerk oogletsel hebben opgelopen. Dat waren er 264, waarvan 101 mensen blijvend letsel houden. 23 ogen werden volledig blind, waarvan 8 zelfs verwijderd moesten worden. Definitieve cijfers komen in de loop van maart. “Als er een reisbestemming zou zijn met een zo hoog risico op letsel door explosieven als in ons eigen land rond oud en nieuw, dan zou onze regering voor een dergelijk land een negatief reisadvies afkondigen”, aldus Tjeerd de Faber van het NOG. Het NOG pleit al jaren voor een verbod op privé vuurwerk.

Klik hier voor de vragen.