Partij voor de Dieren wil verlenging bezwa­ren­termijn honden­beleid


6 juni 2011

Persbericht - Groningen, 6 juni 2011 – Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren gemeente Groningen, wil dat hondenbezitters alsnog de mogelijkheid krijgen om bezwaar in te dienen, nu gebleken is dat de gemeente bij de bekendmaking van het definitieve hondenbeleid abusievelijk niet heeft vermeld dat er tot 9 juni nog een mogelijkheid was om beroep aan te tekenen.

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen over deze zaak gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Kelder wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en of het college bereid is om de gemaakte fout te corrigeren. “Gezien de grote weerstand die leeft bij de Stadjers ten opzichte van het nieuwe hondenbeleid, hadden waarschijnlijk heel veel mensen een bezwaar willen indienen als ze van die mogelijkheid op de hoogte waren geweest. Het lijkt ons een juiste gang van zaken als mensen dat alsnog kunnen doen en daar even de tijd voor krijgen”, aldus Kelder.

Sinds 1 mei is het nieuwe hondenbeleid van kracht, waarbij met name de algemene aanlijnplicht veel stof heeft doen opwaaien. Officieël bestond deze regel al, maar loslopende honden werden gedoogd en de regel werd alleen gebruikt om excessen aan te kunnen pakken. Zowel via talloze schriftelijke reacties naar de gemeente als via insprekers in raadscommissies, hebben baasjes te kennen gegeven geen probleem te hebben met het opruimen van hondenpoep, maar wel met het feit dat hun beste vriend geketend door het leven moet gaan.


Meer informatie over het hondebeleid en bezwaar maken vindt u op de site van de gemeente Groningen!