Partij voor de Dieren Groningen stelt vragen over straling


7 juni 2011

Groningen, 7 juni 2011 – De Partij voor de Dieren heeft middels schriftelijke vragen het college van burgemeester en wethouders gevraagd het onderwerp straling en de mogelijk schadelijke gevolgen daarvan op de kaart te zetten. Directe aanleiding hiervoor zijn een recent rapport van de Raad van Europa, een onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Unie, waarin wordt voorgesteld om alle GSM telefoons en WIFI netwerken van scholen in de EU te bannen en nieuw wetenschappelijk bewijs over een verband tussen straling en het verdwijnen van de bijen.

De Partij voor de Dieren vraagt onder andere aandacht voor bestaande normen en regelgeving, die in veel landen en regio’s is aangescherpt. Duitsland heeft al jaren geleden het advies aan de bevolking gegeven om zo weinig mogelijk Wifi te gebruiken. Vorige week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekend gemaakt gsm telefonie op de lijst van “mogelijk kankerverwekkende” stoffen te hebben geplaatst. In het licht van deze feiten vraagt fractievoorzitter Gerjan Kelder het college met een visie op straling te komen en deze aan de Raad voor te leggen.

De Stichting Stralingsarm Nederland heeft hoge stralingswaarden op de singels gemeten. Op de voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners over de zieke kastanjes op 18 mei jl., heeft de gemeente gezegd dit mee te nemen in verder onderzoek. Kelder wil graag weten op welke wijze dat gaat gebeuren.

Verwijzend naar de Plantenziektekundige Dienst Wageningen, die in 2010 rapporteerde dat 39% van alle bomen in Nederland door onbekende oorzaak is aangetast, wil Kelder onder andere weten of de zieke kastanjebomen op de singels ook ziekteverschijnselen hebben die afwijken van het reguliere beeld van kastanjeziekte. Verder wijst Kelder erop dat de gemeente Alphen aan den Rijn al jaren veel moeite doet om aandacht te vragen voor de grote hoeveelheid zieke bomen in hun gemeente en een eventueel verband met straling. Hij heeft het college gevraagd hun oproep voor meer wetenschappelijk onderzoek hiernaar door het rijk te ondersteunen.